Slik skal Preem omstille sin drivstoffproduksjon

Preem jobber med å omstille store deler av sin virksomhet fra fossil til fornybar produksjon frem mot 2035. Omstillingen vil bidra til en betydelig reduksjon av selskapets direkte utslipp, sammenlignet med dagens nivå.

– Både Norge og Sverige er i dag helt avhengig av flytende drivstoff for at samfunnet skal fungere. Fra et klimasynspunkt er Preem en del av problemet, men takket være vår størrelse har vi også muligheten til å være en del av løsningen. Vi er midt i en ambisiøs omstillingsreise, som tar oss fra det fossile til det fornybare. Når vi er fremme, vil vi ha bidratt til at viktige klimamål kan nås, samtidig som vi sikrer tilgangen på fornybart drivstoff, sier Magnus Heimburg, administrerende direktør og konsernsjef for Preem.

Magnus-Heimburg,-vd-Preem-liten.jpg

Fra fossilt til fornybart drivstoff

Å slutte helt med å produsere flytende drivstoff, er ikke et alternativ. Derfor satser Preem på omlegging fra fossilt til fornybart drivstoff.

– Det kommer fortsatt til å finnes personbiler og lastebiler med forbrenningsmotorer i år 2035. Disse trenger bærekraftig drivstoff, og det vil vi bidra til. I tillegg kommer andre markeder der etterspørselen fortsatt vil være stor, slik som sjøfart og ikke minst fly, sier konsernsjefen. 

Preem har flere satsingsområder i sin omlegging. I første steg handler det om å bytte ut den fossile oljen som brukes i produksjonen med fornybare alternativer som furuolje, resirkulert frityrolje og rester av animalsk fett. Hydrogengass med kilde i fossil gass, kan byttes ut til fordel for fossilfri hydrogengass fra havbasert vindkraft.

Preem øker også sitt engasjement for å fange inn karbondioksid med såkalt CCS-teknikk, Carbon Capture and Storage.

– Når CCS-teknologi kombineres med utslipp fra fornybar produksjon, innebærer det i praksis en redusering av karbondioksidinnholdet i atmosfæren, forklarer Magnus Heimburg. 

Preems omstilling reduserer utslippene betydelig

Preem har to raffinerier i Sverige. Anlegget i Gøteborg har allerede gjennomgått flere omstillinger for å øke produksjonskapasiteten av fornybare drivstoff. I Lysekil skal deler av produksjonen omstilles fra fossil til fornybar produksjon. Prosjektet skal stå klart i slutten av 2023, og produksjonen skal etter planen starte i begynnelsen av 2024.

Omstillingen er beregnet til å redusere utslippene i hele verdikjeden med om lag 1,7 millioner tonn karbondioksid per år, sammenlignet med dagens nivå. Den største reduksjonen kommer til å skje innen veitrafikken, tilsvarende årlige utslipp fra cirka 500 000 personbiler.