Bærekraft

Vårt syn på bærekraft

For oss innebærer bærekraftig utvikling at både vi og kommende generasjoner skal få dekket behovene. Fremtiden er vårt viktigste marked, og overgangen til et bærekraftig samfunn er vår viktigste sak.