Fremtiden - vårt viktigste marked

Å tenke litt lenger

Sverige har satt seg høye miljømål, og en av de største utfordringene er å redusere andelen fossilt drivstoff i transport. Vi i Preem er overbevist om at vi må bruke mange ulike typer råvarer og produsere flere ulike typer drivstoff for å kunne erstatte fossile drivstoff med fornybare i så stor grad som mulig. Vi tror også at det vil komme mange ulike løsninger, og at det derfor er viktig å samarbeide. Vårt bidrag er å lage så grønne og effektive drivstoff som mulig. For oss i Preem er det selvsagt å lede overgangen til et bærekraftig samfunn. Det er vår visjon, men det er også en utfordring vi i Preem arbeider med daglig.
Framtiden

Muligheter i både råvarer og teknologi

Når vi velger fornybare råvarer til neste generasjons drivstoff, gjelder det å velge riktig. Vi styrer mot råvarer med høy virkningsgrad og med gode bærekraftsdata, råvarer som gir varige, bærekraftige løsninger. Og investeringen vi har gjort i raffineriet i Gøteborg, betyr at vi har teknologien og kompetansen til å produsere mer og flere fornybare produkter.

Vi er klare til å ta neste skritt 

For å kunne løse utfordringene samfunnet står overfor, må vi hjelpe hverandre. Samarbeid mellom selskaper, forskere, myndigheter og organisasjoner gir økt kunnskap og åpner for nye muligheter. Vi i Preem ligger i forkant av utviklingen i dag, og vi er klare til å lede utviklingen og overgangen også i tiden som kommer.

Vi har ambisjonene og planene om å produsere fremtidens drivstoff – det er mye å gjøre, og vi har allerede både kunnskap og teknologi som vi vil bevare og videreutvikle. Vi undersøker for eksempel muligheten for å bygge en hydrogengassfabrikk for å produsere grønn hydrogengass til produksjonsprosessen. Vi vurderer også å investere i en Green Hydro Treater i Lysekil og bygge et pyrolyseanlegg. Vi vil kort sagt produsere enda flere grønne produkter på en enda mer effektiv måte.

For å kunne ta neste skritt trenger vi tydelige og langsiktige spilleregler som viser at en investering for et bærekraftig samfunn også er en økonomisk bærekraftig investering.