Ny administrerende direktør i Preem – bli kjent med Magnus Heimburg

Hvem er personen Magnus Heimburg? Jeg er 53 år, er gift og har to tenåringsdøtre, og takket være deres store hesteinteresse tilbringer jeg en god del tid i stallen og på hinder- og dressurbaner. Jeg liker å være fysisk aktiv på forskjellige måter, først og fremst ved å løpe, spille innebandy eller sykle på terrengsykkel.

Jeg er i utgangspunktet utdannet siviløkonom og har erfaring fra flere bransjer, blant annet innen byggematerialer, snus og petrokjemi, i selskaper som har vært børsnoterte, eid av risikovillige kapitalinteresser eller privateide. Primært har det vært i forskjellige lederroller på det finansielle området, men jeg har også behandlet problemstillinger innen strategi, organisasjon og ledelse. I årene 2007–2014 var jeg økonomi- og finansdirektør i Preem, så jeg kommer nå tilbake i en ny rolle.

Hva er det som får deg til å vende tilbake til Preem som administrerende direktør og konsernsjef?
Det er flere faktorer som har bidratt til at jeg takket ja til rollen, der en av de viktigste er Preems visjon om å lede omstillingen til et bærekraftig samfunn – en visjon jeg synes er fantastisk inspirerende. En annen avgjørende faktor er at det foreligger en tydelig og langsiktig strategi med flere utfordrende mål.

Men den helt avgjørende faktoren er at Preem som bedrift er en stor og viktig samfunnsaktør, der mange virksomheter og mennesker, det vil si våre kunder, avhenger av oss. Og jeg vil at de skal føle at de har valgt riktig når de velger Preem, uansett om det er en privatperson som fyller tanken på en av våre stasjoner, eller om det er en bedriftskunde som kjøper bulk. Vi skal levere de produktene og den servicen som kundene etterspør. Kundene våre er verdifulle, og det vil jeg at de skal merke når de handler med oss.

Du har hatt den nye stillingen i to måneder, og den største nyheten hittil er beslutningen om å trekke tilbake miljøsøknaden for utvidelsen av raffineriet i Lysekil. Hvordan synes du starten din har vært?

Det har naturligvis vært noen svært intense uker, men de har samtidig svært spennende og utrolig lærerike. Jeg kommer tilbake til Preem etter å ha arbeidet seks år utenfor organisasjonen, og virksomheten har selvsagt endret seg en god del i løpet av den tiden. I midten av august kom jeg inn på en tid da hele verden rundt oss hadde gjennomgått store utfordringer som ingen hadde trengt å takle tidligere. Utfordringene er der fortsatt, men jeg tror på fremtiden og føler meg trygg når jeg ser hvilket enormt engasjement som finnes i Preem. Og med den vilje, erfaring og kompetanse som er der, skal vi fullføre den omstillingen vi har begynt på. Det motiverer meg.

Vi gjennomfører nå et enormt omstillingsarbeid med potensial til å redusere Sveriges totale klimagassutslipp med 20 prosent allerede innen 2030. Vi må ta flere avgjørende skritt og gå fra fossilbaserte produkter til bærekraftige produkter. Da er det ekstremt viktig for oss som bedrift å prioritere ressursene og arbeide veldig fokusert, men også i en raskere takt. Jeg er samtidig ydmyk overfor det faktum at omstillingen byr på utfordringer, men det er også det som gjør det så spennende.

Hvorfor trakk dere tilbake søknaden om miljøtillatelse i Lysekil?
Beslutningen om å trekke miljøsøknaden og stanse prosjektet er først og fremst kommersielt motivert. Vi er midt inni prosessen med å omstille raffineriene våre til en mer bærekraftig produksjon, der forandringer i omverdenen med utviklingen på det globale drivstoffmarkedet har lagt press ikke bare på oss, men på hele bransjen for å få oss til å prioritere. Det handler om lavere etterspørsel etter drivstoff, økt etterspørsel etter fornybar energi og endrede priser på både råvarer og produkter.

Investeringsklimaet er samtidig blitt forbedret, takket være reduksjonsforpliktelsen i Sverige, som har gjort at etterspørselen etter fornybar energi øker. Dermed er det større interesse for å finansiere prosjekter som øker produksjonen av biodrivstoff. Vi har altså gjennomgått investeringsprosjektene våre og valgt å satse på og prioritere de utviklingsprosjektene som vi anser som de mest attraktive, både strategisk og lønnsomhetsmessig, på kort og lang sikt.

Hvordan bidrar du selv for å redusere dine egne utslipp?
I rollen som administrerende direktør får jeg sjansen til å drive det kanskje viktigste omstillingsarbeidet innen svensk industri, og det blir selvfølgelig mitt viktigste avtrykk i omstillingen. Privat forsøker jeg å tenke både stort og smått. Klimakompensasjon ved bruk av fly og aktiv kildesortering er én del. Vi bor på en gård med hester, og her forsøker vi også å tenke klimasmart i alt fra hvordan vi forbruker vann, til bruken av gjødsel og lokalprodusert fôr.

Hva er dine viktigste prioriteringer i tiden fremover?
Mitt overordnede fokus er å sikre at Preem fortsetter og akselererer omstillingen fra fossilt til bærekraftig drivstoff. På svenske veier kjører i dag cirka 5 millioner kjøretøy som alle krever flytende drivstoff, og utslippene fra disse kjøretøyene bidrar sterkt til at transportsektoren står for en tredjedel av alle klimautslipp i Sverige. Hvis vi vil opprettholde sosial og økonomisk bærekraft, må vi redusere transportutslippene ved å legge om til bærekraftige transportmåter – det er det vi fyller på tanken, som betyr noe.

Preem er Sveriges overlegent største drivstoffprodusent, med 80 prosent av raffinerikapasiteten. Ved å øke vår fornybare produksjon til 5 millioner kubikkmeter senest innen 2030, bidrar vi til å redusere transportsektorens utslipp med drøyt 12 millioner tonn per år. Det tilsvarer 20 prosent av Sveriges totale utslipp.