Energi

En stabil og sikker tilførsel av energi er en forutsetning for den videre velferden i vårt moderne samfunn.

De viktigste energikildene vi har per i dag, er olje, gass, kull, vannkraft og atomkraft. Etter hvert vil solenergi, vindkraft og andre alternativer i større grad bli verdifulle supplerende energikilder.

Olje vil imidlertid være den viktigste energikilden i lang tid fremover. Den viktigste oppgaven til Preemraff Gøteborg er derfor å forsyne det svenske markedet med effektive og miljøvennlige oljeprodukter. Hvert år raffinerer vi fem millioner kubikkmeter råolje, som tilsvarer en tredel av landets totale behov.