Anleggsdiesel

Anleggsdiesel består av 100 % fossil diesel i henhold NS-EN 590. Produktet er farget og tilsatt sporstoff i henhold til norske myndigheters krav. Anleggsdiesel passer for både lette og tunge dieselmotorer, og for gamle såvel som for nye motorer. Produktet benyttes som drivstoff i maskiner, aggregat og kjøretøy som kan benytte farget diesel (avgiftsfri diesel).