Spesialprodukter

Vi utvikler, produserer og selger diesel- og bensinkvaliteter til teste- og sertifiseringsformål over hele verden.

Spesialdrivstoff over hele verden

Vi utvikler, produserer og selger diesel- og bensinkvaliteter til teste- og sertifiseringsformål. Siden 1990 har vi levert spesialdrivstoff til bilindustrien og andre kundegrupper over hele verden. Laboratoriet i Göteborg er et av de mest moderne i Europa. Vi leverer drivstoff i alt fra fat til store bulkleveranser.

Rådgivende samarbeidspartner

Spesialdrivstoff omfatter alt drivstoff som ikke selges i den vanlige handelen, men som selges til kunder med spesielle krav. Slike kunder stiller naturligvis strenge krav til service og endelig produkt, og derfor opptrer vi som rådgivende samarbeidspartner innen spesialdrivstoff. 

Ved interesse ta kontakt via:
E-post: specialfuels@preem.se