B100

B100 er et biobasert drivstoff i henhold til standarden for Biodiesel (NS-EN14214). B100 består av 100% rapsmetylester (RME).

Fordeler
B100 påvirker drivhuseffekten mindre ved at nettotilskuddet av CO2 blir minimum 50% lavere, sammenlignet med fossil diesel.

Produktet har gode smørende egenskaper som minimer slitasje i drivstoffsystemet.

Bruksområder
B100 er et drivstoff som er beregnet på hurtiggående dieselmotorer som er tilpasset for 100 % RME. For å benytte B100 kreves det at motoren er godkjent for standarden NS-EN14214. Kontakt motorprodusent før du anvender B100.