Bensin 95 E5

Bensin 95 E5 er en standard bensinkvalitet tilsatt bioetanol, i henhold til NS-EN228.

Fordeler
Produktet inneholder opptil 4,8% bioetanol, noe som innebærer at utslippet av fossile drivhusgasser reduseres med minimum 3%, om man sammenligner med vanlig bensin. Biokomponentene tilfredsstiller EUs bærekraftkriterier, og kan fremstilles av ulike typer fornybare råvarer.

Bruksområder
Produktet er begrenset til bensinmotorer utstyrt med katalysator for rensing av avgasser.