Biodiesel 100 Sandefjord

Biodiesel 100 er et biobasert drivstoff som gir stor reduksjon av fossile drivhusgasser.

Bruksområder 

Biodiesel 100 er et drivstoff som er beregnet på hurtiggående dieselmotorer som er tilpasset for 100 prosent FAME. For å benytte Biodiesel 100 kreves det at motoren er godkjent for ren FAME. Kontakt motorprodusenten for informasjon før du bruker produktet.

Fordeler

Biodiesel 100 er et fornybart drivstoff som påvirker drivhuseffekten mindre ved at nettotilskuddet av fossilt CO2 blir lavere. Produktet reduserer CO2-utslippet med 51 % sammenlignet med fossil diesel. Biodiesel 100 har gode smørende egenskaper som minimerer slitasje i drivstoffsystemet. Innhold Biodiesel 100 oppfyller standarden for Biodiesel (FAME) NS-EN 14214. FAME er fellesbetegnelsen for fettsyre-metylestere. Biodiesel 100 består av 100 % rapsmetylester (RME).

Innhold

Biodiesel 100 oppfyller standarden for Biodiesel (FAME) NS-EN 14214. FAME er fellesbetegnelsen for fettsyre-metylestere. Biodiesel 100 består av 100 % rapsmetylester (RME).