Diesel

Preems dieselprodukter er i henhold til NS-EN590 og leveres med ulik reduksjonsevne. Biokomponentene tilfredsstiller EUs bærekraftkriterier, og kan fremstilles av ulike typer fornybare råvarer som blant annet vegetabilske oljer, animalsk fett, eller rester fra skogsbruk. Preem Norge AS tar fullstendig avstand fra palmeolje i biodrivstoff.

Produktene passer for både lette og tunge dieselmotorer, og er like bra for gamle som for nye.

Produkter Produkter

Anleggsdiesel:
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad
Safety data sheet

Preem Diesel:
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad

Preem Diesel 7% Bio:
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad

Preem Evolution Diesel:
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad

Preem Evolution Diesel 0% RME:
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad