Fyringsolje Bio 100

Fyringsolje Bio 100 er en biobasert fyringsolje som består av 100% rapsmetylester (RME).

Fordeler
Fyringsolje Bio 100 påvirker drivhuseffekten mindre ved at nettotilskuddet av CO2 blir minimum 50% lavere, sammenlignet med fossil fyringsolje.

Produktet har gode smørende egenskaper som minimer slitasje i drivstoffsystemet.

Bruksområder
Fyringsolje Bio 100 er et utmerket fornybart alternativ til lett fyringsolje. Slanger, pakninger og andre komponenter som kommer i direkte kontakt med oljen, skal være godkjent for bruk av standarden NS-EN14214. Konsulter brennerprodusenten eller leverandøren før du anvender produktet.