Fyringsolje og gassolje

Fyringsolje Lavsvovel:
Fyringsolje Lavsvovel er en lett fyringsolje tilsatt markør og fargestoff.
Fyringsolje Lavsvovel er beregnet på trykkforstøvningsforbrennere i vannbårne sentralvarme- og varmluftsaggregat. Produktets kuldeegenskaber tilpasses årstiden hvor den leveres.

Fyringsolje Standard:
Fyringsolje Standard er en lett fyringsolje tilsatt markør og fargestoff. Fyringsolje Standard er beregnet på trykkforstøvningsforbrennere i vannbårne sentralvarme- og varmluftsaggregat.

Marine Gassolje:
Marine Gassolje 500 ppm og 1000 ppm anvendes som drivstoff i marine dieselmotorer der det er tillatt å benytte drivstoff med lav avgiftssats. Marine Gassolje et lett destillat tilsatt markør og fargestoff etter myndighetenes krav til produkter med lav avgiftssats.

Produkter Produkter

Fyringsolje Lavsvovel:
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad
Safety data sheet

Fyringsolje Standard:
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad

Marine Gassolje:
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad