HVO Anleggsdiesel 100

HVO Anleggsdiesel 100 er et biobasert drivstoff som utelukkende fremstilles av fornybare råvarer, og er i henhold til standard for parafinsk diesel fra syntese eller hydrogenbehandling (XLT/HVO), NS-EN15940. Fornybare råvarer kan blant annet være vegetabilske oljer, animalsk fett, eller rester fra skogsbruk. Produktet er merket (farget grønn) etter krav fra norske myndigheter.

Fordeler
HVO Anleggsdiesel 100 reduserer utslippet av fossile drivhusgasser med minimum 60% sammenlignet med fossil diesel. Alle biokomponenter vi leverer er i henhold til EUs bærekraftkriterier, og Preem Norge AS tar fullstendig avstand fra palmeolje i biodrivstoff.

Aromatinnholdet i HVO Anleggsdiesel 100 er betydelig lavere sammenlignet med fossil diesel. Det innebærer at partikkelutslipp ved forbrenning reduseres kraftig, spesielt i eldre motorer uten avansert etterbehandling. Det lave aromatinnholdet bidrar også til høyere cetantall.

Produktet er tilsatt et smørende additiv som minimerer slitasje i drivstoffsystemet.

Produkter Produkter

HVO Anleggsdiesel 100 Sommer:
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad

HVO Anleggsdiesel 100 M-19:
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad

HVO Anleggsdiesel 100 M-24:
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad

HVO Anleggsdiesel 100 Vinter:
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad

HVO Anleggsdiesel 100 Sjursøya:
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad