HVO Anleggsdiesel 100 Sjursøya

HVO Anleggsdiesel 100 Sursøya er et biobasert drivstoff som utelukkende fremstilles av fornybare råvarer, og er i henhold til standard for parafinsk diesel fra syntese eller hydrogenbehandling (XLT/HVO), NS-EN15940. Fornybare råvarer kan blant annet være vegetabilske oljer, animalsk fett, eller rester fra skogsbruk.

Fordeler

HVO Anleggsdiesel 100 Sursøya reduserer utslippet av fossile drivhusgasser med minimum 60% sammenlignet med fossil diesel. Alle biokomponenter vi leverer er i henhold til EUs bærekraftkriterier, og Preem Norge AS tar fullstendig avstand fra palmeolje i biodrivstoff.

Aromatinnholdet i HVO er betydelig lavere sammenlignet med fossil diesel. Det innebærer at partikkelutslipp ved forbrenning reduseres kraftig, spesielt i eldre motorer uten avansert etterbehandling. Det lave aromatinnholdet bidrar også til høyere cetantall.

Produktet er tilsatt et smørende additiv som minimerer slitasje i drivstoffsystemet.

Bruksområder

HVO Anleggsdiesel 100 Sursøya kan brukes i konvensjonelle dieselmotorer som er godkjent for standarden NS-EN15940. Produktet er i sin kjemiske oppbygning tilnærmet identisk med vanlig fossil diesel, noe som gjør de fullt blandbare. I praksis vil ikke HVO Anleggsdiesel 100 Sursøya oppfylle vanlig dieselstandard (NS-EN590) fordi produktet har en lavere densitet. Det kreves derfor godkjenning fra motorprodusenten før man anvender HVO Anleggsdiesel 100 Sursøya.