HVO Anleggsdiesel 100 Sjursøya

HVO Anleggsdiesel 100 Sjursøya er et biobasert drivstoff som fremstilles gjennom hydrering av fornybar råvare og betegnes ofte som HVO (hydrert vegetabilsk olje).

Bruksområder

HVO Anleggsdiesel 100 Sjursøya kan brukes i konvensjonelle dieselmotorer som er godkjent for HVO. Produktet er i sin kjemiske oppbygning stort sett identisk med fossil diesel, men siden gjeldende dieselstandard  ikke helt oppfylles, kreves det godkjenning fra motorprodusenten.

Fordeler

HVO Anleggsdiesel 100 Sjursøyaer et av drivstoffproduktene som gir størst reduksjon i fossile CO2-utslipp. Produktet reduserer utslippet av fossile drivhusgasser med min. 60 % sammenlignet med  fossil diesel.
HVO Diesel 100 er tilsatt smørende additiv som minimer slitasje i drivstoffsystemet.

Innhold

HVO Anleggsdiesel 100 Sjursøya er utelukkende fremstilt av fornybare råvarer som vegetabilske oljer og animalsk fett. HVO Anleggsdiesel 100 Sjursøya oppfyller standarden for Parafinsk diesel fra syntese eller hydrogenbehandling (XLT/HVO), NS-EN 15940.