Preem Diesel 7% Bio

Preem Diesel 7% Bio inneholder en andel fossil diesel og maks. 7% Biodiesel (FAME/RME), i henhold til standarden EN590.

Fordeler
Preem Diesel 7% Bio er et delvis fornybart drivstoff som påvirker drivhuseffekten mindre ved at nettotilskuddet av fossilt CO2 blir min. 3% lavere, sammenlignet med diesel uten biokomponenter.

Strengere krav til kjøretøyets utslipp av avgasser stiller krav til en velfungerende motor. Preem Diesel 7% Bio inneholder Preems multifunksjonsadditiv ACP. Additivet inneholder rengjørende tilsetninger som motvirker dannelse av belegg i innsprøytingssystemet og beskytter drivstoffsystemet mot rust. En ren motor gir optimal forbrenning, som bidrar til å redusere miljøskadelige utslipp. ACP additivet forventes å gi lavere drivstofforbruk sammenliknet med diesel uten ACP additiv, og kan bidra til å forlenge motorens levetid.

 

Bruksområder
Produktet passer for både lette og tunge dieselmotorer, og er like bra for gamle som for nye.