Preem Diesel 7% Bio

Preem Diesel 7 % Bio inneholder en andel fornybart, rapsmetylester (RME), som reduserer utslippet av fossilt CO2.

Bruksområder

Preem Diesel 7 % Bio passer for både lette og tunge dieselmotorer, og for gamle såvel som for nye motorer.

Fordeler

Preem Diesel 7 % Bio er et delvis fornybart drivstoff som påvirker drivhuseffekten mindre ved at nettotilskuddet av fossilt CO2 blir lavere sammenlignet med diesel uten Bio. Bio gir gode smørende egenskaper som beskytter mot slitasje i drivstoffsystemet. Strengere krav til kjøretøyenes utslipp av avgasser stiller krav til en velfungerende motor. Preems multifunksjonsadditiv ACP inneholder rengjørende tilsetninger som motvirker dannelse av belegg i innsprøytingssystemet og beskytter drivstoffsystemet mot rust. En ren motor gir optimal forbrenning, som bidrar til å redusere miljøskadelige utslipp. ACP additivet forventes gi lavere drivstofforbruk sammenliknet med diesel uten ACP additiv og kan bidra til å forlenge motorens levetid.

Innhold

Preem Diesel 7 % Bio består av 93 % diesel og 7 % Bio. Produktet er tilsatt Preems multifunksjonsadditiv ACP.