Preem Diesel

Preem Diesel inneholder et multifunksjonsadditiv som gir motoren optimal funksjon.

Bruksområder

Preem Diesel passer for både lette og tunge dieselmotorer, og for gamle såvel som for nye motorer.

Fordeler

Strengere krav til kjøretøyenes avgassutslipp stiller krav til en velfungerende motor. Preems multifunksjonsadditiv ACP inneholder rengjørende tilsetninger som motvirker dannelse av belegg i innsprøytingssystemet og beskytter drivstoffsystemet mot rust. En ren motor gir optimal forbrenning, som bidrar til å redusere miljøskadelige utslipp. ACP additivet forventes gi lavere drivstofforbruk sammenliknet med diesel uten ACP additiv og kan bidra til å forlenge motorens levetid.

Innhold

Preem Diesel består av 100 % fossil diesel. Produktet er tilsatt Preems multifunksjonsadditiv ACP, og et smørende additiv som minimerer slitasje i drivstoffsystemet.