Preem Diesel

Preem Diesel består av 100% diesel i henhold til NS-EN590.

Fordeler
Strengere krav til kjøretøyets utslipp av avgasser stiller krav til en velfungerende motor. Preem Diesel inneholder et multifunksjons. Additivet inneholder rengjørende tilsetninger som motvirker dannelse ab belegg i innsprøytningssystemet og beskytter drivstoffsystemet mot rust en ren motor gir optimal forbrenning, som bidrar til å redusere miljøskadelige utslipp. Additivet forventes å gi lavere drivstofforbruk sammenliknet med diesel uten tilsvarende additiv, og kan bidra til å forlenge motorens levetid.

Bruksområder
Produktet passer for både lette og tunge dieselmotorer, og er like bra for gamle som for nye.