Preem Evolution Bensin

Preem Evolution Bensin har en betydelig høyere fornybar andel enn standard bensin. Produktet har samme bruksområde som standard bensin, og er i henhold til standarden NS-EN228.

Fordeler
Preem Evolution Bensin inneholder opptil 4,8% bioetanol og 8,1% bio-nafta. Dette innebærer at utslippet av fossile drivhusgasser reduseres med minimum 7%, om man sammenligner med standard bensin. Biokomponentene tilfredsstiller EUs bærekraftkriterier, og kan fremstilles av ulike typer fornybare råvarer.

Bruksområder
Produktet er begrenset til bensinmotorer utstyrt med katalysator for rensing av avgasser.