Preem Evolution Diesel 0% RME

Preem Evolution Diesel 0% RME har en betydelig høyere fornybar andel enn standard diesel. Produktet har samme bruksområde som standard diesel, og er i henhold til NS-EN590 (norsk/europeisk bransjestandard for diesel).

Produktet inneholder en andel HVO (Hydrert Vegetabilsk Olje). Biokomponentene tilfredsstiller EUs bærekraftkriterier, og kan fremstilles av ulike typer fornybare råvarer som blant annet vegetabilske oljer, animalsk fett, eller rester fra skogsbruk. Preem Norge AS tar fullstendig avstand fra palmeolje i biodrivstoff.

Fordeler
Preem Evolution Diesel 0% RME reduserer utslippet av drivhusgasser med minimum 7%, sammenlignet med fossil diesel.

Ved innblanding av HVO i diesel kan man forvente økt cetantall, samt redusert utslipp av partikler ved forbrenning.

Strengere krav til kjøretøyenes utslipp av avgasser stiller krav til en velfungerende motor. Preem Evolution Diesel 0 % RME inneholder et multifunksjonsadditiv med rengjørende tilsetninger som motvirker dannelse av belegg i innsprøytningssystemet og beskytter drivstoffsystemet mot rust. En ren motor gir optimal forbrenning som bidrar til å redusere miljøskadelige utslipp. Additivet forventes å gi lavere drivstofforbruk, sammenliknet med diesel uten tilsetning av multifunksjonsadditiver, og kan bidra til å forlenge motorens levetid.

Bruksområder
Produktet passer for både lette og tunge dieselmotorer, og er like bra for gamle som for nye. Det kreves ingen justering av motoren eller andre spesielle tillatelser fra motorprodusenten for å anvende produktet, og det er fullt blandbart med vanlig diesel.