Preem Evolution Diesel 0% RME

Produktbeskrivelse
Preem Evolution Diesel 0% RME har en betydelig høyere fornybar andel enn standard diesel. Produktet har samme bruksområde som standard diesel, og er i henhold til NS-EN590 (norsk/europeisk bransjestandard for diesel).

Fornybar andel i Preem Evolution Diesel 0% RME er opptil 11,15% HVO (Hydrert Vegetabilsk Olje). Biokomponentene tilfredsstiller EUs bærekraftkriterier, og kan fremstilles av ulike typer fornybare råvarer som blant annet vegetabilske oljer, animalsk fett, eller rester fra skogsbruk. Preem Norge AS tar fullstendig avstand fra palmeolje i biodrivstoff.

Fordeler
Preem Evolution Diesel 0% RME reduserer utslippet av drivhusgasser med minimum 6%, sammenlignet med fossil diesel.

Ved innblanding av HVO i diesel kan man forvente økt cetantall, samt redusert utslipp av partikler ved forbrenning.

Bruksområder
Produktet passer for både lette og tunge dieselmotorer, og er like bra for gamle som for nye. Det kreves ingen justering av motoren eller andre spesielle tillatelser fra motorprodusenten for å anvende produktet, og det er fullt blandbart med vanlig diesel.