Spesialdrivstoff

Vi utvikler, produserer og selger diesel- og bensinkvaliteter til teste- og sertifiseringsformål over hele verden.

Spesialdrivstoff over hele verden

Vi utvikler, produserer og selger diesel- og bensinkvaliteter til teste- og sertifiseringsformål. Siden 1990 har vi levert spesialdrivstoff til bilindustrien og andre kundegrupper over hele verden. Laboratoriet i Göteborg er et av de mest moderne i Europa. Vi leverer drivstoff i alt fra fat til store bulkleveranser.

Rådgivende samarbeidspartner

Spesialdrivstoff omfatter alt drivstoff som ikke selges i den vanlige handelen, men som selges til kunder med spesielle krav. Slike kunder stiller naturligvis strenge krav til service og endelig produkt, og derfor opptrer vi som rådgivende samarbeidspartner innen spesialdrivstoff. 

Eksempler på produktgrupper:

  • Test- og sertifiseringsdrivstoff
  • Langsiktig drivstoff
  • Unike drivstoffblandinger
  • Innblandingskomponenter
  • Første påfylling, for eksempel EN590 polar diesel, diesel MK1 og alkylatbensin.
  • Fornybart drivstoff
  • Standarddrivstoff i beholdere i henhold til kundens krav 

På kundens vilkår

Vi samarbeider alltid tett med kundene, noe som gir en rask, effektiv og fleksibel prosess med høyt servicenivå. I tillegg til bilindustrien, som er den største kundegruppen, har vi også kunder og samarbeidspartnere i andre sektorer, for eksempel forskning og utvikling, institusjoner og selskaper som utfører motortesting, og andre petrokjemiske selskaper.

Beholdere

Vi leverer spesial- og standarddrivstoff i fat, ISO-beholdere, IBC-beholdere, og selvsagt via tankbil og tankskip.

"For oss i produksjonen er det alltid spennende å være med på intrikate nye prosjekter fra begynnelse til slutt. Vi samarbeider tett med kunden, noe som er viktig, da vi begge er opptatt av å oppnå det ideelle kvalitetsnivået."

Harald Jeppsson, laboratoriesjef, Preem AB

Kontakt spesialdrivstoff Kontakt spesialdrivstoff

Pelle Malmros
Key Account Manager,
Spesialdrivstoff
E-post: pelle.malmros@preem.se
Telefon: +46 10 450 14 74

Anna Mentes
Produksjonsansvarlig,
Spesialdrivstoff
E-post: anna.mentes@preem.se
Telefon: + 46 10 450 41 77

Administrasjon og ordrer:
E-post: specialfuels@preem.se
Telefon:
+46 10 450 13 41,
+46 10 450 13 43 
+46 10 450 13 87

Last ned brosjyre Last ned brosjyre

Produkteksempler for spesialdrivstoff Produkteksempler for spesialdrivstoff

Diesel EN590 (alle klasser)
Diesel EN590 B7
Diesel SD10 (RF-06-03)
Diesel SD10 B10
Diesel Euro VI B7
Diesel Euro 5 B5
Diesel MK1 (fossil) svensk
Diesel RF-03A-84 Diesel 50-2000 MK3 (svovel)
Diesel USA LQ
Diesel USA 2D 1065 ULS
Bensin 91 sert.
Bensin 95 etanol 10 S og W Bensin 95 metanol 7 etanol 3
Bensin 95 metanol 15
Bensin 98 sert.
Bensin alkylat 4-takts
Bensin alkylat 2-takts
Første påfylling: Diesel MK1/EN590 Low Cloud
Første påfylling: Bensin alkylat 95
Dieselkomponenter: parafin, LLGO,HLGO, HGO.
Bensinkomponenter: Isomerat, reformat, polymerisat,
MTBE, nafta