Drivstoffpriser

Veiledende listepriser Stasjoner

Drivstoffpriser (Stasjoner) Drivstoffpriser (Stasjoner)

Produkt Eks. mva Inkl. mva Gyldig fra
Preem Evolution Diesel

14,53 kr/l

18,16 kr/l

27.01.2022

HVO Diesel 100

24,52 kr/l

30,65 kr/l

27.01.2022
AdBlue

 8,39  kr/l

  10,49 kr/l

01.01.2022

Anleggsdiesel

 12,73 kr/l

15,91 kr/l

27.01.2022

       

Ovenfor finner du veiledende listepris for kjøp av drivstoff ved bruk av Preem Truck Card/SÅIFA kort i Norge.
I tillegg til de veiledende listeprisene kommer et lokalt stedstillegg varierende fra sted til sted, slik at prisene på våre stasjoner vil avvike fra tabellen over.

Levering med tankbil

Produktpriser (Bulk) Produktpriser (Bulk)

Produkt Eks. mva Inkl. mva Gyldig fra
Bensin 98

17,20 kr/l

21,50 kr/l

27.01.2022
Bensin 95 E5 16,43 kr/l 20,54 kr/l  

27.01.2022

Preem Evolution Diesel 0% RME

15,35 kr/l

19,19 kr/l 27.01.2022
Preem Diesel 7% Bio

15,70 kr/l

19,63 kr/l

27.01.2022

Preem Diesel

15,35 kr/l

19,19 kr/l 27.01.2022
Anleggsdiesel

 12,34 kr/l

15,43 kr/l 27.01.2022
HVO Diesel 100 M -19* 

23,94 kr/l

29,93 kr/l

27.01.2022

HVO Diesel 100 M -22* 

24,25 kr/l

30,31 kr/l

27.01.2022

HVO Diesel 100 Vinter* 

24,79 kr/l

30,99 kr/l

27.01.2021

HVO Diesel 100 Sjursøya* 

23,94 kr/l

29,93 kr/l

27.01.2022

HVO Anleggsdiesel 100 M -19*

20,85 kr/l

26,06 kr/l

27.01.2022

HVO Anleggsdiesel 100 M -22*

21,16 kr/l

26,45 kr/l

27.01.2022

HVO Anleggsdiesel 100 Vinter*

21,70 kr/l

27,13 kr/l

27.01.2022

HVO Anleggsdiesel Sjursøya 100*

20,85 kr/l

26,06 kr/l

27.01.2022

Fyringsolje Bio 100* 

17,82 kr/l

22,28 kr/l

19.01.2022

Biodiesel 100* 

20,91 kr/l

26,14 kr/l

19.01.2022

Fyringsolje Lavsvovel

12,69 kr/l

15,86 kr/l

27.01.2022

Fyringsolje Standard

12,44 kr/l

15,55 kr/l 27.01.2022

Ovenfor finner du veiledende listepriser ved kjøp av flytende drivstoff. Dropp- og kjøretillegg tilkommer og prisen på kjørertillegget vil variere med leveringssted.

* Egne transportsatser gjelder for bio-produkter.