Drivstoffpriser

Veiledende listepriser Stasjoner

Drivstoffpriser (Stasjoner) Drivstoffpriser (Stasjoner)

Produkt Eks. mva Inkl. mva Gyldig fra
Preem Evolution Diesel

12,64 kr/l

15,80 kr/l

15.07.2021

HVO Diesel 100

19,11 kr/l

23,89 kr/l

15.07.2021
AdBlue

  6,39 kr/l

  7,99 kr/l

14.01.2019

Anleggsdiesel

 10,86 kr/l

13,58 kr/l

15.07.2021

       

Ovenfor finner du veiledende listepris for kjøp av drivstoff ved bruk av Preem Truck Card/SÅIFA kort i Norge.
I tillegg til de veiledende listeprisene kommer et lokalt stedstillegg varierende fra sted til sted, slik at prisene på våre stasjoner vil avvike fra tabellen over.

Levering med tankbil

Produktpriser (Bulk) Produktpriser (Bulk)

Produkt Eks. mva Inkl. mva Gyldig fra
Bensin 98

15,62 kr/l

19,53 kr/l

30.07.2021
Bensin 95 E5 14,90 kr/l 18,63 kr/l  

30.07.2021

Preem Evolution Diesel 0% RME

13,18 kr/l

16,48 kr/l 30.07.2021
Preem Diesel 7% Bio

13,34 kr/l

16,68 kr/l

30.07.2021

Preem Diesel

13,39 kr/l

16,74 kr/l 30.07.2021
Anleggsdiesel

 10,34 kr/l

12,93 kr/l 30.07.2021
HVO Diesel 100 Sommer* 

19,10 kr/l

23,88 kr/l

16.07.2021

HVO Diesel 100 M -19* 

20,17 kr/l

25,21 kr/l

16.07.2021

HVO Diesel 100 M -22* 

20,70 kr/l

25,88 kr/l

16.07.2021

HVO Diesel 100 Vinter* 

21,22 kr/l

26,53 kr/l

16.07.2021

HVO Diesel 100 Sjursøya* 

19,23 kr/l

24,04 kr/l

16.07.2021

HVO Anleggsdiesel 100 Sommer*

15,44 kr/l

19,30 kr/l

16.07 .2021

HVO Anleggsdiesel 100 M -19*

16,51 kr/l

20,64 kr/l

16.07.2021

HVO Anleggsdiesel 100 M -22*

17,04 kr/l

21,30 kr/l

16.07.2021

HVO Anleggsdiesel 100 Vinter*

17,56 kr/l

21,95 kr/l

16.07.2021

HVO Anleggsdiesel Sjursøya 100*

15,57 kr/l

19,46 kr/l

16.07.2021

Fyringsolje Bio 100* 

15,47 kr/l

19,34 kr/l

24.06.2021

Biodiesel 100* 

19,12 kr/l

23,90 kr/l

24.06.2021

Fyringsolje Lavsvovel

10,68 kr/l

13,35 kr/l

30.07.2021

Fyringsolje Standard

10,70 kr/l

13,38kr/l 30.07.2021

Ovenfor finner du veiledende listepriser ved kjøp av flytende drivstoff. Dropp- og kjøretillegg tilkommer og prisen på kjørertillegget vil variere med leveringssted.

* Egne transportsatser gjelder for bio-produkter.