Drivstoffpriser

Veiledende listepriser Stasjoner

Drivstoffpriser (Stasjoner) Drivstoffpriser (Stasjoner)

Produkt Eks. mva Inkl. mva Gyldig fra
Anleggsdiesel

18,40 kr/l

23,00 kr/l

04.07.2022

HVO Diesel 100

29,57 kr/l

36,96 kr/l

04.07.2022

Preem Evolution Diesel

20,26 kr/l

25,33 kr/l

04.07.2022

AdBlue

 10,39  kr/l

12,99 kr/l

21.04.2022

       

Ovenfor finner du veiledende listepris for kjøp av drivstoff ved bruk av Preem Truck Card/SÅIFA kort i Norge.
I tillegg til de veiledende listeprisene kommer et lokalt stedstillegg varierende fra sted til sted, slik at prisene på våre stasjoner vil avvike fra tabellen over.

Levering med tankbil

Produktpriser (Bulk) Produktpriser (Bulk)

Produkt Eks. mva Inkl. mva Gyldig fra
Anleggsdiesel

17,48 kr/l

21,85 kr/l 04.07.2022
Bensin 95 E5 21,22 kr/l 26,53 kr/l   04.07.2022
Fyringsolje Bio 100*  21,64 kr/l

27,05 kr/l

30.06.2022
HVO Anleggsdiesel 100 Sommer* 26,44 kr/l 33,05 kr/l 04.07.2022
HVO Diesel 100 Sommer* 29,53 kr/l 36,91 kr/l

04.07.2022

Preem Diesel 7% Bio 20,48 kr/l 25,60 kr/l 04.07.2022
Preem Evolution Diesel 0% RME 20,48 kr/l 25,60 kr/l 04.07.2022

Ovenfor finner du veiledende listepriser ved kjøp av flytende drivstoff. Dropp- og kjøretillegg tilkommer og prisen på kjørertillegget vil variere med leveringssted.

* Egne transportsatser gjelder for bio-produkter.