Drivstoffpriser

Truckstasjoner

Drivstoffpriser (Truckanlegg) Drivstoffpriser (Truckanlegg)

Produkt Eks. mva Inkl. mva Gyldig fra
Preem Evolution Diesel

10,86kr/l

13,58 kr/l

03.12.2020

HVO Diesel 100

17,67 kr/l

22,09 kr/l

03.12.2020

AdBlue   6,39 kr/l   7,99 kr/l 14.01.2019
Anleggsdiesel   9,26 kr/l 11,58 kr/l 03.12.2020
       

Ovenfor finner du veiledende listepris for kjøp av drivstoff ved bruk av Preem Såifa. I tillegg til de veiledende listeprisene kommer et lokalt transportpåslag varierende fra sted til sted, slik at prisene på våre truckanlegg vil avvike fra tabellen over.

Levering med tankbil

Produktpriser (Bulk) Produktpriser (Bulk)

Produkt Eks. mva Inkl. mva Gyldig fra
Bensin 98

13,02 kr/l

16,28kr/l

25.11.2020
Bensin 95 E5 12,57 kr/l 15,71 kr/l  

25.11.2020

Preem Evolution Diesel 0% RME

11,63 kr/l

14,54 kr/l 01.12.2020
Preem Diesel 7% Bio

11,63 kr/l

14,54 kr/l 01.12.2020
Preem Diesel

11,85 kr/l

14,81 kr/l 01.12.2020
Anleggsdiesel

 8,83 kr/l

11,04 kr/l 01.12.2020
HVO Diesel 100 Sommer* 

16,95 kr/l

21,19 kr/l

01.12.2020

HVO Diesel 100 M -19* 

18,13 kr/l

22,66 kr/l

01.12.2020

HVO Diesel 100 M -22* 

18,72 kr/l

23,40 kr/l

01.12.2020

HVO Diesel 100 Vinter* 

19,31 kr/l

24,14 kr/l

01.12.2020

HVO Diesel 100 Sjursøya* 

17,07 kr/l

21,34kr/l

01.12.2020

HVO Anleggsdiesel 100 Sommer*

13,33 kr/l

16,66 kr/l

01.12.2020

HVO Anleggsdiesel 100 M -19*

14,51 kr/l

18,14 kr/l

01.12.2020

HVO Anleggsdiesel 100 M -22*

15,10 kr/l

18,88 kr/l

01.12.2020

HVO Anleggsdiesel 100 Vinter*

15,69 kr/l

19,61 kr/l

01.12.2020

HVO Anleggsdiesel Sjursøya 100*

13,45 kr/l

16,81 kr/l

01.12.2020

Biodiesel 100* 

15,77 kr/l

19,71 kr/l

02.12.2020

Fyringsolje Bio 100* 

12,15 kr/l

15,19kr/l

02.12.2020

Fyringsolje Lavsvovel

9,18 ,kr/l

11,48 kr/l

01.12.2020

Fyringsolje Standard

8,86 kr/l

11,08 kr/l 01.12.2020

Ovenfor finner du veiledende listepriser ved kjøp av flytende drivstoff. Dropp- og kjøretillegg tilkommer og prisen på kjørertillegget vil variere med leveringssted.

* Egne transportsatser gjelder for bio-produkter.