Dette er Preem

I Preem ser vi på fremtiden som vårt viktigste marked. Vi vil lede omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn. Det gjør vi ved å produsere og distribuere neste generasjons drivstoff for dagens transportsektor.

Historien vår startet i de svenske skogene, men vi har vært i Norge siden 2016. Med levering ved tre egne og 133 YX-stasjoner over hele landet, sørger vi sakte, men sikkert for et grønt drivstoffskifte.

I Sverige er Preem landets mest nytenkende drivstoffprodusent og største raffineriselskap for drivstoff. Vi har moderne raffinerier og 570 energistasjoner langs svenske veier. Selskapet forsyner mer enn halvparten av svensk industri med fyrings- og andre oljeprodukter.

Det er forskjell på drivstoff og drivstoff. Vi vil gjøre det enkelt for deg som jobber i norsk jordbruk, skogsbruk eller transportbransjen å erstatte vanlig diesel med en type som tar bedre vare på miljøet. Preem Evolution Diesel er den reneste dieselen som finnes på markedet. Den er laget av fornybar bio-olje, et restprodukt fra skogsindustrien, og er et resultat av intensiv forskning og utvikling ved Preems laboratorier.

I Norge selges det over 4 milliarder liter drivstoff hvert år. Med opptil 20 prosent fornybart innhold, gir vår diesel en kraftig reduksjon i utslipp av klimagasser. Det vil si at hver femte tanking med Preem Evolution Diesel i prinsippet er fossilfri, sammenliknet med tradisjonell diesel.

Bærekraftperspektivet er viktigere enn noen gang, og vi ser at samfunnet i stadig større grad trenger produktene våre. Vi skal sørge for at de produseres og brukes på en så energieffektiv og miljøvennlig måte som mulig. Vi starter med å erstatte diesel med renere diesel.