Lede overgangen til et bærekraftig samfunn

Preem er en viktig aktør i overgangen til fornybart drivstoff. Vår visjon er å lede overgangen til et bærekraftig samfunn. Dette betyr at vi betrakter fremtiden som vårt viktigste marked, og reisen til et bærekraftig samfunn som en av våre viktigste saker.

Lede overgangen til et bærekraftig samfunn

Transportsektoren står for en tredel av de svenske klimagassutslippene. Som Sveriges største produsent av drivstoff har Preem et stort ansvar i arbeidet med å redusere utslippene av drivhusgasser og med å tilpasse oss til et mer bærekraftig samfunn.

Preem kan gjøre en forskjell. Derfor produserer vi fornybart drivstoff, diesel og bensin som fungerer i dagens og morgendagens kjøretøyer. Vi har de teknologiske forutsetningene i raffineriene, vi har ekspertisen til medarbeiderne og vi har infrastrukturen. Vi kan og ønsker å gjøre de tradisjonelle oljeraffineriene om til bioraffinerier, en reise som allerede har begynt. Målet er gradvis å erstatte fossile råmaterialer med fornybare råmaterialer.

Visjonen er beskrevet i Preems strategiske fokusområder:

  • Klimatilpasset produksjon og leveranse
  • Klimatilpassede drivstoff
  • Bærekraftige operasjoner
  • Medarbeidere og organisasjon
  • Lønnsomhet