Preem Evolution Diesel

Kraftig reduksjon i CO2-utslippet.

Preem tar fullstendig avstand fra palmeolje i biodrivstoff

Vi ønsker å velge de mest klimanyttige råstoffene i vårt biodrivstoff og bruker derfor ikke produkter som inneholder palmeolje. For å oppnå en rask reduksjon av CO2-utslipp fra eksisterende bilpark, hvor størstedelen av bilene har forbrenningsmotor, mener vi at økt innblanding av bærekraftig avansert biodrivstoff er viktig for å få ned klimaskadelige utslipp fra veitransporten. Preem Norge AS.

Her er vår historie

Fremtiden er vårt viktigste marked

"Vi vil lede omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn"

Vi bruker tallolje, et restprodukt fra skogsindustrien, til å lage morgendagens drivstoff for dagens transportsektor. Preem Evolution Diesel, med opptil 20 prosent fornybart innhold, er et resultat av intensiv forskning og utvikling ved Preems laboratorier.

Pressemeldinger

  • Preem er Sveriges grønneste varemerke innen drivstoff

    19 feb 2021

    I den årlige undersøkelsen «Sveriges grønneste varemerke» får det svenske folket stemme på hvilket varemerke som de anser å være grønnest. Preem inntar førsteplassen når drivstoffbransjen for første gang inngår i undersøkelsen. Sveriges grønneste varemerke er en årlig undersøkelse som gjennomføres av konsulentselskapet Differ. I undersøkelsen har svenskene utnevnt Sveriges grønneste varemerke. Når de som har deltatt i undersøkelsene fritt får oppgi hvilket varemerke som de anser som grønnest står Preem som vinneren i kategorien drivstoff. -Vi er glade og stolte av at det svenske folket

  • Økt innblanding av biodrivstoff en offensiv satsing fra regjeringen

    21 sep 2020

    «Ved å øke innblandingen av biodrivstoff i diesel til 24,5% fra nyttår tar regjeringen et offensivt grep i klimapolitikken», det sier adm.dir.Ketil Thorsen i Preem Norge.  I vedtaket fra regjeringen ligger det også et krav om at 9 % av innblandet bio skal være avansert biodrivstoff. «Kravet om 9 % avansert bio er i tråd med ønsket fra flere av drivstoffleverandørene, og bidrar sterkt til å redusere bruken av palmeolje i biodrivstoff. På den måten sikrer regjeringen at Norge går i front i kampen mot avskoging», sier Ketil Thorsen. «Fra årsskiftet øker altså kravet om bioinnblanding fra 23,