Preem tar fullstendig avstand fra palmeolje i biodrivstoff

Vi ønsker å velge de mest klimanyttige råstoffene i vårt biodrivstoff og bruker derfor ikke produkter som inneholder palmeolje. For å oppnå en rask reduksjon av CO2-utslipp fra eksisterende bilpark, hvor størstedelen av bilene har forbrenningsmotor, mener vi at økt innblanding av bærekraftig avansert biodrivstoff er viktig for å få ned klimaskadelige utslipp fra veitransporten. Preem Norge AS.

Donasjon til Barnekreftforeningen Donasjon til Barnekreftforeningen

I år har Preem Norge gjort en donasjon til Barnekreftforeningen som en julegave til våre kunder og samarbeidspartnere. Denne donasjonen går til forskning og trivsel, og det gleder oss å kunne bidra til dette gode formålet. God jul og godt nyttår!

Her er vår historie

Fremtiden er vårt viktigste marked

"Vi vil lede omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn"

Vi bruker tallolje, et restprodukt fra skogsindustrien, til å lage morgendagens drivstoff for dagens transportsektor. Preem Evolution Diesel, med opptil 20 prosent fornybart innhold, er et resultat av intensiv forskning og utvikling ved Preems laboratorier.

Pressemeldinger

  • Økt innblanding av biodrivstoff en offensiv satsing fra regjeringen

    21 sep 2020

    «Ved å øke innblandingen av biodrivstoff i diesel til 24,5% fra nyttår tar regjeringen et offensivt grep i klimapolitikken», det sier adm.dir.Ketil Thorsen i Preem Norge.  I vedtaket fra regjeringen ligger det også et krav om at 9 % av innblandet bio skal være avansert biodrivstoff. «Kravet om 9 % avansert bio er i tråd med ønsket fra flere av drivstoffleverandørene, og bidrar sterkt til å redusere bruken av palmeolje i biodrivstoff. På den måten sikrer regjeringen at Norge går i front i kampen mot avskoging», sier Ketil Thorsen. «Fra årsskiftet øker altså kravet om bioinnblanding fra 23,

  • Halvårsrapport januar-juni 2018: God lønnsomhet for Preem etter sterkt andre kvartal

    4 sep 2018

    En sterk etterspørsel og økende produksjonspriser på det internasjonale markedet gjennom årets andre kvartal bidro til et tilfredsstillende resultat og økt omsetning for Preem gjennom første halvår 2018. [image] Petter Holland, administrerende dirketør Preem. Det akkumulerte resultatet ble etter finansielle poster og før skatt på 877 MSEK (1 397). Omsetningen inklusive særavgifter økte sammenlignet med tilsvarende periode i 2017 til 48 834 MSEK (38 284). Preems resultat før skatt for andre kvartal ble på 992 MSEK som er en forbedring på 738 MSEK sammenlignet med samme kvartal 2017.