Kjøp av YX bulkvirksomhet Kjøp av YX bulkvirksomhet

Anders Kretz (Preem), Thor Kristian Korsvold (YX) og Ketil Thorsen (Preem) fra signeringen av avtaler for Preems kjøp av YX bulkvirksomhet.

Finn Preem stasjoner Finn Preem stasjoner

Preem Svinesund
Svinesundsparken 10, 1788 Halden
http://maps.google.no

Preem Fugleåsen,
Fugleåsen 4, 1405 Langhus
http://maps.google.no