Preem tar fullstendig avstand fra palmeolje i biodrivstoff

Vi ønsker å velge de mest klimanyttige råstoffene i vårt biodrivstoff og bruker derfor ikke produkter som inneholder palmeolje. For å oppnå en rask reduksjon av CO2-utslipp fra eksisterende bilpark, hvor størstedelen av bilene har forbrenningsmotor, mener vi at økt innblanding av bærekraftig avansert biodrivstoff er viktig for å få ned klimaskadelige utslipp fra veitransporten. Preem Norge AS.

Her er vår historie

Finn Preem-stasjoner Finn Preem-stasjoner

Preem Svinesund
Svinesundsparken 10, 1788 Halden
Finn her >>

Preem Fugleåsen
Fugleåsen 4, 1405 Langhus
Finn her >>

Preem Moss
Vestre Vanemvei, 1599 Moss
Finn her >>

Fremtiden er vårt viktigste marked

"Vi vil lede omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn"

Vi bruker tallolje, et restprodukt fra skogsindustrien, til å lage morgendagens drivstoff for dagens transportsektor. Preem Evolution Diesel, med opptil 20 prosent fornybart innhold, er et resultat av intensiv forskning og utvikling ved Preems laboratorier.