Her er vår historie

Fremtiden er vårt viktigste marked

"Vi vil lede omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn"

Vi bruker tallolje, et restprodukt fra skogsindustrien, til å lage morgendagens drivstoff for dagens transportsektor. Preem Evolution Diesel, med opptil 20 prosent fornybart innhold, er et resultat av intensiv forskning og utvikling ved Preems laboratorier.

Pressemeldinger

  • Preem skjerper klimamål: Klimanøytral verdikjede innen 2035

    21 okt 2021

    Drivstoffselskapet Preem skjerper målet for sitt klimaarbeid med ti år. Senest i 2035 skal selskapet være klimanøytralt gjennom hele varekjeden. Nå skrur Preem til sin innsats for å minske utslippene av CO2 i hele verdikjeden. I 2035 skal hele virksomheten være klimanøytral, som betyr at nettoutslippene skal være i null. Det nye målet er ti år tidligere enn det forrige. Svenske Preem er Sveriges største oljeselskap, og et av de største selskapene i Norden. Preem drifter to raffinerier som har en produksjonskapasitet på 18 millioner kubikkmeter per år. - Vi skjerper våre klimamål fordi

  • Preem er Sveriges grønneste varemerke innen drivstoff

    19 feb 2021

    I den årlige undersøkelsen «Sveriges grønneste varemerke» får det svenske folket stemme på hvilket varemerke som de anser å være grønnest. Preem inntar førsteplassen når drivstoffbransjen for første gang inngår i undersøkelsen. Sveriges grønneste varemerke er en årlig undersøkelse som gjennomføres av konsulentselskapet Differ. I undersøkelsen har svenskene utnevnt Sveriges grønneste varemerke. Når de som har deltatt i undersøkelsene fritt får oppgi hvilket varemerke som de anser som grønnest står Preem som vinneren i kategorien drivstoff. -Vi er glade og stolte av at det svenske folket