En bedre reise

Vi i Preem drar mot 2035 og målet vårt mot en mer bærekraftig fremtid.

 

 

 

 

 

 

 

En bedre reise

Vi i Preem har bestemt oss for å fremskynde vår egen omstilling betydelig. Fordi vi vil, kan og må. Vi har forkortet timeplanen for turen vår med hele ti år.

 

Kundeportal Kundeportal

Vi har fornyet vår kundeportal, og det er samme epost for innlogging som ble brukt i Din Arena. Følg denne linken for å komme til innlogging i ny kundeportal. Ta kontakt med oss hvis det er problemer med innlogging eller andre spørsmål.

 

 

Her er vår historie

Fremtiden er vårt viktigste marked

"Vi vil lede omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn"

Vi bruker tallolje, et restprodukt fra skogsindustrien, til å lage morgendagens drivstoff for dagens transportsektor. Preem Evolution Diesel, med opptil 20 prosent fornybart innhold, er et resultat av intensiv forskning og utvikling ved Preems laboratorier.

Pressemeldinger

  • Preem signerer låneavtale på 3 milliarder svenske kroner med Svensk Exportkredit

    25 apr 2022

    Som ett ledd i strategien om å konvertere til storskala fornybar drivstoffproduksjon, har Preem til hensikt å signere en låneavtale på 3 milliarder svenske kroner med Svensk Exportkredit (SEK). Lånet dekkes av Det svenske statsgjeldskontorets grønne kredittgarantiprogram (Riksgäldens program för gröna kreditgarantier). Dette er den første garantien det svenske nasjonale gjeldskontoret utsteder innenfor rammen av statens grønne garantiprogram og har til hensikt å finansiere Preems store planlagte investering i raffineriet i Lysekil for produksjon av biodiesel basert på fornybare råvarer. En

  • Preems års- og bærekraftsrapport 2021 utgis

    29 mar 2022

    Preems års- og bærekraftrapport 2021 er nå publisert. Selskapet viser et sterkt resultat og økt salg på bakgrunn av en stabil oppgang i markedet og en mer effektiv drift.Bærekraftsarbeidet er preget av strengere klimamål, reduserte produktutslipp og investeringer i det fornybare. – Det har vært et begivenhetsrikt år, med både store utfordringer og flere viktige suksesser.  I kjølvannet av pandemien var første halvdel preget av store usikkerheter. På høsten innledet vi imidlertid returen til normalen, med økende økonomisk aktivitet og sterkere etterspørsel etter våre produkter, sier Magnus