Sjøtransport

Preem har svært omfattende sikkerhetsregler for å unngå oljesøl i sjøen.

Preem har en sjøtransportpolicy som sier at selskapet kun skal godta og bruke tankskip med dobbelt skrog. Tankskipene må være konstruert med dobbelt skrog, doble sider og dobbelt bunn, og ha helt atskilte tanker og et system for håndtering av ballastvann.

Preem har også svært omfattende regler om alderen til tankskipene som brukes til sjøtransport av Preem. I tillegg til skipets alder tar Preem i betraktning skipets utstyr, mannskap og at dokumenter og sertifikater er i orden.

Dette betyr at alle tankskip som transporterer last til og fra raffineriene i Lysekil og Göteborg, kontinuerlig inspiseres og godkjennes av Preems skipsinspeksjon.

Preem har også siden 1995 vært medlem i en gruppe av fem i et kontroll- og evalueringssystem for tankskip – Ship Information System (SIS3). Systemet bygger på en felles database som hele tiden oppdateres av eierselskapene.

Preems vilkår Preems vilkår

Preem AB
Vilkår og betingelser
for certeparti
Datert 01.05.2010

Vilkår og betingelser