Fra råmateriale til kunde

Preem driver omfattende raffinering av råolje og salg av petroleumsprodukter til oljeselskaper i Sverige og på det internasjonale markedet, hovedsakelig i det nordvestlige Europa.

Preem er Sveriges største oljeselskap og står for 80 prosent av den svenske raffineringskapasiteten og 30 prosent av den nordiske raffineringskapasiteten. Våre to raffinerier i Gøteborg og Lysekil er blant de mest moderne og miljøtilpassede i Europa. Samlet har de en raffineringskapasitet på mer enn 18 millioner kubikkmeter råolje per år, og ca. to tredel av produksjonen går til eksport. Dette betyr at Preem også er et av Sveriges største eksportselskaper.

Salg av bensin, diesel, fyringsolje og smøreolje på det svenske markedet skjer gjennom Preems egne markedskanaler, sertifiserte forhandlere og bensinstasjoner. Preem har et landsdekkende nettverk av 570 bensinstasjoner for privat og kommersiell trafikk. Rundt 170 av dem er Såifa-anlegg, som er spesielt tilpasset for tungtrafikk.

Vi produserer også smøremidler ved smøremiddelfabrikken Scanlube i Gøteborg. Det meste av produksjonen selges under Texaco-varemerket.