Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Formålet med loven er at selskaper med virksomhet i Norge skal jobbe for gode arbeidsforhold og etterlevelse av menneskerettigheter i egen leverandørkjede.

Virksomheter som er omfattet av loven skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeden. Det skal også publiseres en årlig redegjørelse for dette.

Preem Norge AS er en del av et konsern med Preem Aktiebolag (svensk morselskap). Hvert år publiserer Preem konsernets bærekraftsrapport. Rapporten dekker hele virksomheten. I tillegg til den årlige bærekraftsrapporten vil Preem på disse sidene publisere den til enhver tid gjeldende redegjørelsen etter åpenhetsloven.

Eventuelle spørsmål om Preems redegjørelse etter åpenhetsloven kan sendes til kundeservice@preem.no.

Dokumenter Dokumenter

Her finner du lenker til Preems redegjørelse og bærekraftsrapport.

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Bærekraftsrapport 2022