Et dobbelt ansvar

Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å sette mulighetene til fremtidige generasjoner i fare.

Fremtiden er vårt viktigste marked, og overgangen til et bærekraftig samfunn er vår viktigste sak. Vi har et dobbelt ansvar: Samfunnet trenger produktene våre, og vi skal sørge for at de produsere og brukes på en så bærekraftig, energieffektiv og miljøvennlig måte som mulig.

Et helhetlig perspektiv på bærekraftspørsmålet

I bærekraftig utvikling ligger økonomisk, sosial og økologisk bærekraft, ikke bare nå eller neste år, men med tanke på fremtiden. Bærekraftperspektivet skal være med i alt vi gjør, fra hvordan vi behandler både kunder og hverandre på arbeidsplassen til hvordan vi reduserer belastningen på miljøet i alle faser og bidrar til lokalsamfunnene vi er aktive i. Det faktum at bærekraft gjennomsyrer våre strategier, kommer spesielt frem i visjonen: “Preem leder overgangen til et bærekraftig samfunn”.

Vi har et stort ansvar

Preem er Sveriges største produsent av drivstoff. Nesten halvparten av alt drivstoffet som forbrukes i Sverige, kommer fra Preem. Å være en stor drivstoffprodusent kombinert med det faktum at transportsektoren står for en tredel av de svenske klimagassutslippene, betyr at vi har et stort ansvar for å redusere utslippet av drivhusgasser og holde miljøpåvirkningen på et minimum i alle faser. Ved å være innovativ og handlingsorientert tar vi på oss ansvaret for en redusert klimapåvirkning, et bedre miljø og et bedre samfunn.