Internasjonale allianser

Vi har et stort nettverk av bensinstasjoner og internasjonalt samarbeid om drivstoffbetaling.

Preem har et stort nettverk av bensinstasjoner som yter utmerket service til internasjonale transportselskaper som kjører i Sverige. Våre stasjoner er strategisk plassert langs motorveiene, ved havner og industriområder. De fleste av stasjonene ligger i triangelet Malmö, Gøteborg og Stockholm.

Alle stasjonene i nettverket kan betjene tungtransportkjøretøyer, med hurtige pumper, og tilbyr Preem ACP Evolution Diesel, som reduserer CO2-utslippet betraktelig, fungerer perfekt i alle dieselmotorer og som ikke koster mer enn vanlig diesel. Mange av våre fullservicestasjoner tilbyr tilleggstjenester som butikk, restaurant og toalett/dusj.

Preem tar følgende betalingskort: UTA, DKV, European Diesel Card, LogPay, Eurowag, E100-kort, Aris, Tankpool24, Neste, Uno-X (Danmark og Norge) og OK Danmark.