Moderne og effektive anlegg

Våre anlegg går for å være av de mest moderne og mest miljø- og energieffektive i Europa. Vårt langsiktige mål er en mer klimanøytral produksjon. Derfor jobber vi med energieffektivisering i alle ledd, CO2-gjenvinning, vindkraft og leveranse av overskuddsvarme til fjernvarmenett.

Effektivitet i fokus

Våre ingeniører arbeider hardt med å gjøre raffineriene i Gøteborg og Lysekil enda mer miljøtilpassede, og med å finne nye måter å øke produksjonen av fornybare drivstoff på. Ideene og prosjektene er mange.

En virksomhet for fremtiden

De siste årene har vi gjort store investeringer i anlegget i Gøteborg for å kunne bearbeide grønne råvarer. Tanken er å gå videre med ytterligere modifiseringer og tilpasninger ved begge raffineriene, for å kunne produsere mer og flere fornybare drivstoff.

Vi har fantastiske planer. Men det kreves tydelige og langsiktige spilleregler.
Det handler om investeringer i milliardklassen, og da må vi vite hva som gjelder for å kunne satse. Vi må vite at det blir rimelige økonomiske vilkår for grønne drivstoff også i fremtiden.

Viljen, kunnskapen og teknologien har vi allerede.