Fornybare råvarer

Preems grønne strategi beskriver vår prosess for å evaluere fornybare råvarer gjennom datainnsamling, analyse og beslutninger.
Fornybara ravaror

Datainnsamling

I jakten på fremtidens drivstoff er det utviklet en rekke nye teknologier for å gjøre fornybare råvarer om til drivstoff. Hvilke fornybare råvarer som kan, og bør, brukes til drivstoff, er et svært komplekst spørsmål.

Hvete og sukkerrør kan bli etanol, fiskeolje kan bli FAME, avfall kan bli gass, slakteriavfall og tallolje kan bli diesel. Det finnes uendelig mange muligheter og veivalg. Noen er svært gode og andre mindre gode.

Våre innkjøpere og råvaretradere er hele tiden på utkikk etter nye, gangbare råvarer som er økonomisk bærekraftige og som finnes i store nok volumer. Når en ny interessant råvare dukker opp, starter vi evalueringen.

Analyse og evaluering

Når vi velger fornybare råvarer til neste generasjons drivstoff, gjelder det å velge riktig. Vi styrer mot råvarer med høy virkningsgrad og med gode bærekraftsdata, råvarer som gir varige, bærekraftige løsninger.

Analysen av nye råvarer til biodrivstoff i Preem er en avansert prosess som omfatter teknisk og kjemisk analyse, evaluering av etiske og miljømessige forutsetninger samt politiske og økonomiske spilleregler og vilkår på kort og lang sikt. Til slutt gjør vi også en bedømmelse av hvordan markedet vil ta i mot et nytt produkt.

Beslutning

Investeringen vi har gjort i en Green Hydro Treater ved raffineriet i Gøteborg, betyr at vi har teknologien og kompetansen til å produsere mer og flere fornybare produkter.

Fra produksjonsbeslutning til konsumentledd ligger det en rekke beslutninger rundt sikker råvareforsyning, behov for ytterligere investeringer i produksjonsleddet, transport og logistikk samt markedsføring overfor kundene.