Europas mest moderne raffinerier

Preem er Sveriges største raffineringsselskap med to anlegg i Gøteborg og Lysekil. Våre raffinerier er blant Europas mest moderne og mest miljøeffektive, med utslipp som ligger godt innenfor dagens miljøkrav.

Preem står for 80 prosent av den svenske raffineringskapasiteten og 30 prosent av den nordiske raffineringskapasiteten. Totalt raffineres det nesten 18 millioner kubikkmeter råolje hver år ved våre to heleide raffinerier Preemraff Gøteborg og Preemraff Lysekil. Dette gir en total raffineringskapasitet på ca. 345 000 fat per kalenderdag, som tilsvarer 15 prosent av Sveriges totale energiforbruk. Rundt to tredeler av produktene går til eksport.

Råoljen kommer inn til raffineriene med tankbåt, foredles og leveres til våre depoter over hele Sverige, også via sjø. Anleggene i Lysekil og Gøteborg har felles organisasjon.

Preem har lenge drevet engasjert og systematisk miljøarbeid. Sammenlignet med gjennomsnittlige raffinerier i Vest-Europa slipper våre raffinerier ut:

  • 17 prosent mindre karbondioksid
  • 72 prosent mindre nitrogenoksid
  • 94 prosent mindre svoveloksid