HVO Diesel 100

HVO Diesel 100 er et biobasert drivstoff som utelukkende fremstilles av fornybare råvarer, og er i henhold til standard for parafinsk diesel fra syntese eller hydrogenbehandling (XLT/HVO), NS-EN15940. Fornybare råvarer kan blant annet være vegetabilske oljer, animalsk fett, eller rester fra skogsbruk.

Fordeler
HVO Diesel 100 reduserer utslippet av fossile drivhusgasser med minimum 60% sammenlignet med fossil diesel. Alle biokomponenter vi leverer er i henhold til EUs bærekraftkriterier, og Preem Norge AS tar fullstendig avstand fra palmeolje i biodrivstoff.

Aromatinnholdet i HVO Diesel 100 er betydelig lavere sammenlignet med fossil diesel. Det innebærer at partikkelutslipp ved forbrenning reduseres kraftig, spesielt i eldre motorer uten avansert etterbehandling. Det lave aromatinnholdet bidrar også til høyere cetantall.

Produktet er tilsatt et smørende additiv som minimerer slitasje i drivstoffsystemet.

Produkter Produkter

HVO Diesel 100 Sommer:
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad

HVO Diesel 100 M-19:
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad

HVO Diesel 100 M-24:
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad

HVO Diesel 100 Vinter:
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad

HVO Diesel 100 Sjursøya:
Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad