Sveriges største oljeselskap

Preem er det største oljeselskapet i Sverige, med en raffineringskapasitet på mer enn 18 millioner m³ råolje hvert år. Vi raffinerer og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybare drivstoff til selskaper og forbrukere i Sverige og i utlandet.

Preem forsyner mer enn halvparten av Sveriges industribedrifter og en tredel av de mindre bedriftene med fyrings- og energiprodukter. Preem har et landsdekkende servicenettverk av 520 bensinstasjoner for privat og kommersiell trafikk.

Preem har over 1 500 ansatte, der 950 jobber ved våre to raffinerier i Gøteborg og Lysekil i Sverige. Over 3 000 medarbeidere møter våre kunder under Preem-varemerket, medregnet medarbeidere hos distributører og partnere. Preem hadde en omsetning på SEK 68 milliarder i 2020.